Maslow Teorisi, Amerikalı psikolog ve kişisel gelişim adamı Abrahom Maslow tarafından 1943 yılında klinik gözlemleri sonucu ortaya atılan bir teoridir. Diğer adı Maslow’un gereksinimler (ihtiyaçlar) hiyerarşisidir.

Teoriye göre, insan ihtiyaçları kategorilerden oluşturmaktadır. Bu kategoriler bir piramit şeklini oluşturur. En altta en gerekli ihtiyaç vardır ve bu ihtiyaçlar karşılanmadıkça bir üst kategoriye geçilemez. Kurama göre insan motivasyonu dış etkenlere değil de kendi içindeki ihtiyaçlara dayanmaktadır. Şu denmek istenir ki kişiye verilen ödüller ya da cezalar motivasyonu üzerinde çok da etkili değildir.

Maslow teorisine göre kişi ihtiyaçları sınırlı değildir. İnsan ihtiyaçlarını giderir fakat ertesinde kendine yeni bir ihtiyaç yaratır. Kişiyi eyleme dönüştüren sebep ise onun ihtiyacıdır. Maslow’ a göre insan sürekli iyiye doğru ilerleyen bir benliğe sahiptir ve kişi olgunlaşma süresi geçirerek hiyerarşik bir biçimde düzenlenmiş, birbiri ile ilişkili olan ihtiyaçlarını giderir. Tüm imkanlar sağlanır ise insan gizli güçlerini ortaya çıkarabilir.

Maslow Piramidi Nedir?

Maslow, teorisini bir piramit üzerinde konumlandırmıştır. Piramidin en alt ve en geniş kısmında kişilerin fizyolojik ihtiyaçları yer almaktadır. Bunlar acıkma, susama ihtiyaçları gibi sayılabilir. Bu ihtiyacını gidermeyen birisi için hiçbir şeyin anlamı yoktur.

Bir üstte ise güvenlik ihtiyacı vardır. Bu ise barınma, dış tehlikelerden korunma ihtiyacıdır. Diğer kişilerle olan ilişkiler de bu sırada yer alır. Üçüncü ve bir üst sırada; ait olma ve sevgi ihtiyacı konumlanır. İnsan başkaları ile yaşamak ister. Dördüncü basamak saygınlığı konu edinir. Statü, Başarı, İtibar olarak adlandırılır. En üst yani beşinci sıra ise kişinin kendi gücünü ortaya çıkardığı basamaktır. Bu basamağa kendini gerçekleştirme denir.

Yazar Hakkında

sezgin

SEO Uzmanı olarak hem internet reklamcılığı hem de okuyup araştırdığım ve bilgi sahibi olduğum her konuda içerik ürettiğim güncel Kişisel Blog

Tüm İçerikleri Gör